NAHT SANATI

Genel
Bu programla öğrencilere;geleneksel naht yapımına hazırlık,geleneksel naht kesimi,kesilen parçaların zımpara yapımı,boya yapımı ve kompozisyona göre veya desene göre montaj yapımı ile ilgili bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları
Yazıya hazırlık,Hüsn-i Hat yazı çeşitleri,Hüsn-i Hat terimleri,Hüsn-i Hatta kullanılan işaretler,Sülüs Meşkleri,Nesih Meşkleri,Geleneksel Naht Sanatı

İstihdam Alanları
Program, naht sanatı öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

 

Kayıt Şartları

Okuryazar olmak.

18 yaş ve üzeri olmak.

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar 

1 Adet Kimlik Fotokopisi 

  • KURS VERİLEN MERKEZLER
  • KURS EĞİTMENLERİ
image
  • Kurs Saati 0
  • Dönem Yarı Dönem