Ofis Programları Kullanımı
image

Genel
Bu programla öğrencilere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları
Kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, sunum hazırlama programı.

İstihdam Alanları
Program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımını öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

 

Kayıt Şartları

Okuryazar olmak.

14 yaş ve üzeri olmak.

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar 

Diploma Fotokopisi

1 Adet Kimlik Fotokopisi 

  • KURS VERİLEN MERKEZLER
    • GESMEK Merkez
  • KURS EĞİTMENLERİ
    • Abdurrehim Akyol
image
  • Kurs Saati 72
  • Dönem Yarı Dönem