Tel Kırma
image

Genel
Programda öğrencilere; elde Maraş işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç- gereci işlemeye hazırlayabilme ve Maraş işi tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları 
Geleneksel Türk işlemeleri, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, elde Maraş işine hazırlık, elde Maraş işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları
Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Kayıt Şartları

14 yaşını tamamlamış olmak.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel

özelliklere sahip olmak.

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar 

Diploma Fotokopisi

1 Adet Kimlik Fotokopisi 

  • KURS VERİLEN MERKEZLER
    • GESMEK Merkez
  • KURS EĞİTMENLERİ
    • Habibe Demir
image
  • Kurs Saati 143
  • Dönem Tam Dönem