Türk Halk Müziği
image

Genel
Türk Halk Müziği’ndeki eserleri, temel düzeyde, genel müzik teknik ve teorilerine ve ait olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun olarak okuyabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

 

Konu Başlıkları 
Müziğin temel öğeleri, Türk Halk Müziği’nin tarihi ve müzik terimleri, türkü, uzun hava, bozlak, semah gibi Türk Halk Müziği formlarının uygulamalı olarak icrası.

 

İstihdam Alanları
Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğrencilere kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, kendilerini geliştirme imkânı sağlar.

 

Kayıt Şartları

14 yaşını tamamlamış olmak.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel

özelliklere sahip olmak.

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar 

Diploma Fotokopisi

1 Adet Kimlik Fotokopisi 

  • KURS VERİLEN MERKEZLER
    • GESMEK Merkez
  • KURS EĞİTMENLERİ
    • Ünal Dursun
image
  • Kurs Saati 0
  • Dönem Tam Dönem