Kuran-ı Kerim
image

Genel

Programda, Kur`an-ı Kerim`i düzgün okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

 

Konu Başlıkları

Kur`an-ı Kerim harfleri ve kelime içinde yazılışları, Kur'an-ı Kerim’deki harekelerin okunuşları, Kur`an-ı Kerim elif-basındaki harf-i med, cezm ve şeddenin yazılışları ve okunuşları, Kur'an-ı Kerim’deki med, çeker işaretleri, Ta-yı merbuta, zamirin yazılışı ve okunuşu, Tenvin, El takısı, Lafzatullah, Hurufu-u mukattaa yazılışları ve okunuşları, namaz duaları, namazdan sonra okunan tesbihatların okunuşu, Fatiha Suresi, Bakara Suresi'nin ilk 5 ayeti, Ayet-el Kürsi Suresi, kısa surelerin yazılışı ve okunuşu.

 

Programın Kazanımları

Bu program bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefler.

 

 

 • KURS VERİLEN MERKEZLER
  • GESMEK Merkez
  • Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi
  • İstasyon Bilim ve Sanat Merkezi
 • KURS EĞİTMENLERİ
  • Gönül Yılmaz
image
 • Kurs Saati 120
 • Dönem Yarı Dönem