Kur`an-ı Kerim (Elifba) Okuma
image

Genel

Programda, Kur`an-ı Kerim`i düzgün okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

 

Konu Başlıkları

Kur`an-ı Kerim harfleri ve kelime içinde yazılışları, Kur'an-ı Kerim’deki harekelerin okunuşları, Kur`an-ı Kerim elif-basındaki harf-i med, cezm ve şeddenin yazılışları ve okunuşları, Kur'an-ı Kerim’deki med, çeker işaretleri, Ta-yı merbuta, zamirin yazılışı ve okunuşu, Tenvin, El takısı, Lafzatullah, Hurufu-u mukattaa yazılışları ve okunuşları, namaz duaları, namazdan sonra okunan tesbihatların okunuşu, Fatiha Suresi, Bakara Suresi'nin ilk 5 ayeti, Ayet-el Kürsi Suresi, kısa surelerin yazılışı ve okunuşu.

 

Programın Kazanımları

Bu program bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefler.

 

 

  • KURS VERİLEN MERKEZLER
    • GESMEK Merkez
  • KURS EĞİTMENLERİ
image
  • Kurs Saati 96
  • Dönem Tam Dönem